Flowretningskontakt til trykluftsystemer VA 409

Bestemmer strømningsretningen for trykluft og gasser, især i lukkede cirkulære rørledninger og detekterer mindste ændringer <0,1 m / s.

Kategori:

Beskrivelse

Download brochure

Registrerer de mindste ændringer <0,1 m / s henvist til 20 ° C og 1000 mbar

Ingen mekaniske sliddele
Nem installation under tryk Download brochure for mere info