Nitrogen

Trykluft Centret A/S tilbyder en række kvalitets
nitrogenanlæg til store og små virksomheder.

Nitrogen bruges i dag inden for en lang række forskellige brancher som f.eks. fødevarer,drikkevarer, medicinalprodukter, laboratorier,kemi, korrektionsbeskyttelse af beholdere,elektronik, transport, olie, gas og laserskæring.

Egenproduktion af nitrogen.

Det er ofte forbundet med væsentlige økonomiske fordele at fremstille Nitrogen selv. Har man i forvejen trykluftudstyr med uudnyttet kapacitet på stedet, kan der være endnu større
fordele, da man derved kan spare installationen af fødeluft systemet.

nitro-x2

Fordele:

• Omkostningsbesparelser på op til 90%* Investeringen har typisk en tilbagebetalingstid på 12-24 måneder
• Leveringssikkerhed: Du er ikke afhængig af nitrogen leverandør
• Reduceret CO2-udledning, da det ikke er nødvendigt at levere og transportere cylindre eller flydende

Typiske omkostningsbesparelser opnået sammenlignet med cylinder- eller flydende forsyning

Nitrogen i dæk

Er det en god løsning at oppumpe dæk med nitrogen?

Mange forhandlere, dækcentre og monteringsværksteder tilbyder efterhånden oppumpning af dæk med nitrogen. En af fordelene er mindre tryktab. Det kan anbefales, hvis man er tilbøjelig til at glemme at kontrollere dæktrykket! Det er grunden til, at der i lang tid har været anvendt nitrogen til oppumpning af dæk inden for luftfart og motorsport og til lastbiler.

Fordele ved regelmæssig trykkontrol af dæk oppumpet med nitrogen

Sikkerhed

• Mindre risiko for at dækket springer på grund af ophedning som følge af for lavt tryk
• Bilens køreegenskaber og kørselskomforten forbedres
• Bedre vejgreb.

Besparelser

• Optimeret rullemodstand og dermed lavere brændstofforbrug
• Optimeret kilometerydelse, dvs. at dækkene holder længere.

Miljø

• Lavere energiforbrug og dermed mindre drivhusgasudslip
• Dækket holder længere, og der skal derfor håndteres en mindre mængde affald.

Nitrogen er en inaktiv luftart, som findes i og udgør 78 % af den atmosfæriske luft. Den er særlig effektiv til oppumpning af dæk.

Det skyldes to ting:

• Nitrogenmolekylerne er store, hvilket begrænset tabet af luft på grund af dækkets naturlige porøsitet, og nitrogen slipper i gennemsnit tre gange langsommere ud af dækket end ilt.
• Når der i stedet for ilt benyttes nitrogen, dannes igen vanddamp, og gummiets levetid forlænges.