Forsyning kompressorer

Trykluft.

Trykluft er komprimeret atmosfærisk luft.Atmosfærisk luft har et tryk på 1 bar. Når luften komprimeres til for eks. 10 bar fylder denne kun 1/10 af den atmosfæriske luft. 100 liter fri luft fylder kun 10 liter ved 10 bars tryk. Normalt visses trykket på trykviserne 0 bar ved atmosfærisk tryk.Det absolutte er derfor 1 bar over det viste. Trykluft indeholder de samme stoffer som den atmosfæriske luft der bliver komprimeret. Når luften komprimeres til en mindre volumen sker der en koncentration af disse stoffer, hvilket bl.a. medfører et stort indehold af vand i luften.

Brug trykluft med omtanke.

Trykluft er en uforlignelig energiform til utallige formål. Trykluftanlæg er enkle, driftsikre og billige at installere og til mange formål findes der ingen reelle alternativer. Dog er trykluft ikke en effektiv energiform. Typisk nyttiggøres kun få procent af elforbruget.
Når trykluft vælges som energiform, er det naturligt at fokusere på anvendelse og investeringsomkostninger.
Vil du have en økonomisk optimal løsning, er du nødt til også at kigge på driftsomkostningerne, herunder ikke mindst energiforbruget.

HowtoPNG

Vælg den rigtige type kompressor og tilhørende efterbehandlingsudstyr.

For at vælge den rigtige type og størrelse af kompressor og tilhørende efterbehandlingsudstyr, er der brug for viden om nogle basale behov. En korrekt vurdering af det faktiske behov, giver mulighed for at dimensionerer anlægget bedst muligt med henblik på at opnå så optimal en drift som muligt. Dette er med til at sikre Dem lave driftsomkostninger til bl.a. energi og serviceomkostninger, samt stabil drift.

Vores mål er at levere et produkt der til en hver tid kan matche Deres behov.

Under dimensionering:
Unødvendige stop i produktionen pga. manglende mængde/tryk i anlægget. Driftsstop og store vedligeholdelses udgifter til produktionsudstyr pga. for dårlig kvalitet trykluft.

Over dimensionering:
Store udgifter til vedligehold og energi. Unødvendig stor miljøbelastning.

Basale behov:
Følgende faktorer er vigtige i design af et kompressor anlæg:
• Den nødvendige mængde trykluft.
• Nødvendigt driftstryk.
• Hvilken trykluft kvalitet kræver det tilsluttede udstyr?
• Hvilken driftscyklus er der på anlægget?

Hvis du overvejer at få ny trykluftkompressor, er det en god ide at tale med os inden købet.