Efterbehandling

Trykluftkvalitet.

Trykluft indeholder ikke bare luft. Trykluft indeholder normalt vand, olie, partikler, eventuelle skadelige gasser, bakterier og skimmel. Afhængigt af hvad trykluften skal benyttes til og hvilken krav der er til den ønskede kvalitet af trykluft skal der ske en efterbehandling af trykluften.
Ofte er det nødvendigt at reducere mængden af fugt fra trykluften med en køletørrer og i andre tilfælde skal der benyttes en adsorptionstørrer. Normalt bør der ligeledes monteres et eller flere filtre til at fjerne partikler og evt. rest olieindhold fra trykluften.
Der bør normalt ikke efterbehandles trykluft til en bedre kvalitet end der er behov for da dette giver unødvendige omkostninger til service og energiforbruget.

Renhedsklasse.

Kravet til trykluftens renhed opdeles i forskellige renhedsklasser for henholdsvis partikler, vand og olie. Særligt indenfor medicinal, dental og fødevareindustrien er det ekstra vigtigt at have stor fokus på dette område. Vi hjælper jer sikkert igennem denne proces, så jeres trykluft passer 100 % til jeres virksomhed. Hverken mere eller mindre.